Резиме дискусије са округлог стола „Сервиси еУправе и обезбеђивање приватности грађана“

 ДРУШТВО ЗА ИНФОРМАТИКУ СРБИЈЕ И

ПРИВРЕДНА  КОМОРА СРБИЈЕ- Удружење информатичке делатности

 

Резиме дискусије са округлог стола „Сервиси

еУправе и обезбеђивање приватности грађана

 

Друштво за информатику Србије и ПКС-Удруженеје информатичке делатности су 10 фебруара 2014. организовали округли сто „Сервиси  еУправе и обезбеђивање приватности грађана“.

 

Уводничари су уочили одређене проблеме и неспоразуме који  се са становишта заштите приватности појављују  у развоју сервиса еУправе.

 

На скупу је указано:

Прочитај још: Резиме дискусије са округлог стола „Сервиси еУправе и обезбеђивање приватности грађана“

ДРУШТВО ЗА ИНФОРМАТИКУ СРБИЈЕ ПОСЛАНИЧКИМ ГРУПАМА У НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПОВОДОМ ПРЕДЛОГА ЗА ПОВЕЋАВАЊЕ ПДВ-А

Поводом предлога за повећавања ПДВ са 8 на 10 одсто и пореске стопе по којој се опорезује промет и увоз персоналних рачунараи компоненти за персоналне рачунаре са 8 на 20 одсто.

Друштво за информатику Србије(ДИС) је невладина и непрофитна организација и у више прилика указивало је да остварени резултати и развој у сектору информационих и комуникационих технологија (ИКТ) могу да имају много већу улогу и допринос у превазилажењу економске кризе. Примене ИКТ су основни извори пораста ефикасности и економичности пословања, генеришу нове производе и радна места, омогућују извоз софтвера за преко 200 милиона евра и др. Пожељно је да Народна скупштина Републике Србије и Влада предузме мере за подстицање делатности у ИКТ сектору.

Друштво за информатику Србије подржава предлог најављених мера за економску и финансијску консолидацију, али предлаже да се оне размотре и са становишта неких могућих нежељених и штетних ефеката.

Указујемо Вам да повећавање ПДВ-а за рачунаре са 8 на 10 одсто и повећавања пореске стопе по којој се опорезује промет и увоз персоналних рачунара и компоненти за персоналне рачунаре са 8 на 20 одсто могу негативно да делују на укупни развој и ефекте у ИКТ сектору и то на следећи начин:

-дестимулисање и отежавање примена рачунара у привреди и јавном сектору, а што је супротно општем интересу да се повећава ефикасност,

-поскупљење рачунарске опреме ће смањити могућности грађана да набављају и користе рачунаре,

-ИКТ тржиште у Србији је од 2009. године са 540 милиона евра у 2012. години опало на 420 милиона евра, и под утицајем предложених мера ће даље опадати или стагнирати, а што ће негативно утицати на укупни развој и посебно на пословање компанија у ИКТ сектору.

Предлажемо да се добро проуче сви могући ефекти пораста ПДВ и пореза, како би се избегло да штетни ефекти буду већи од корисних.

Представници Друштва за информатику Србије стоје Вам на располагању за ближа објашњења и образложења. Особа за контакт је

 

Никола Марковић, председник ДИС(063-253-583) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Београд, 03.12.2013. Управни одбор Друштва за информатику Србије

Сарађујемо са:

Колективни чланови ДИС-а