ДРУШТВО ЗА ИНФОРМАТИКУ СРБИЈЕ

Добровољна стручна организација грађана који се баве информатиком

English version

Резиме дискусије са округлог стола „Сервиси еУправе и обезбеђивање приватности грађана“

 ДРУШТВО ЗА ИНФОРМАТИКУ СРБИЈЕ И

ПРИВРЕДНА  КОМОРА СРБИЈЕ- Удружење информатичке делатности

 

Резиме дискусије са округлог стола „Сервиси

еУправе и обезбеђивање приватности грађана

 

Друштво за информатику Србије и ПКС-Удруженеје информатичке делатности су 10 фебруара 2014. организовали округли сто „Сервиси  еУправе и обезбеђивање приватности грађана“.

 

Уводничари су уочили одређене проблеме и неспоразуме који  се са становишта заштите приватности појављују  у развоју сервиса еУправе.

 

На скупу је указано:

 

 • Само Законом  се могу  предвидети садржај евиденција и права на коришћење личних података.
 • Главни проблеми  у заштити личних података су неовлашћено прикупљање података о личности и њихово  коришћење и   злоупотреба.
 • Приватност грађана се угрожава   прикупљањем и злоупотребом података који остају приликом плаћања, куповина, комуницирања  преко мобилних уређаја, отварања и одржавања профила на друштвеним мрежама, неовлашћеног видео надзора и сл.
 • Повереник је уочио више случајева „прекомерне  обраде“ личних података од стране појединих државних органа и реаговао сагласно  законским овлашћењима.
 • Закон о заштити  података о личности  треба да буде флексибилнији у односу на  размену личних података између државних органа и примене личних података у сервисима еУправе.
 • У Београду од 1957. године постоји компјутеризовани  Регистар становништва који се користио за израду бирачких спискова, позива за вакцинације, планирање уписа деце у школу, позива за флуорографисање, провере адреса за евиденције пореских обвезника и разних других евиденција. Град Београд, на основу тумачења Закона о заштити података о личности  више не  добија од  МУП-а  податке за његово  ажурирање и Регистар је практично неажуран и неупотребљив. Раније је Градски завод за информатику и статистику  по службеној дужности достављавао податке о грађанима надлженим службама, а сада,  грађани морају поново да ваде папирне потврде и носе их у школе и друге службе.
 • Електронски сервиси на порталу еУправе су сервиси  на 4 нивоу и то је завидан успех  и зато  је Србија је 2012.   године напредова  за 21 место и рангирана на 51. место на листи од 170 држава.

 

Аргументи имплементатора електронских сервиса:

 

 • Нису запажени случајеви да се грађани жале на угрожавање приватности у коришћењу сервиса еУправе.
 • Лични подаци  грађани који  се користе  у   сервисима   еУправе, не могу да буду злоупотребљени 
 • Лични подаци који се користе у еСервисима су организационо и технички безбеднији него подаци који се аналогно обрађују и налазе у папирним евиденцијама и документима.

 

 

На основу изнетих мишљења и предлога договорене су следеће активности:

 • подржава се иницијатива   Повереника за измене и допуне Закона о заштити података о личности како би се обухватили  нови проблеми и појаве у овој области,
 • Потребно је наставити разговоре и  консултације  и тражити најпогоднија решења за даљи развој сервиса еУправе,   али  која неће угрожавати прописани концепт заштите података о личности.
 • било би корисно организовати нови округли сто на коме би се размотрила  искуства у заштити приватности  и развоју еСервиса у другим земљама.
 • неопходмо је осмислите активности на едукацији грађана и подизању свести о потреби заштите приватности.
 • Потребно је дефинисати не размену личних података о грађанима између органа управе,  него обавезу да се у циљу рационализације рада органа управе   обезбеди  поновно коришћење једанпут прикупљених података о грађанима.

Што је суштина  имплементације ДИРЕЦТИВЕ 2013/37/ЕУ.

 • Потребно је направити збирку званичних државних класификација, увести обавезу свих државних органа да поштују донете класификације и обезбедити привредним субјектима који имплементирају информационе системе да их користе

          

 

          Никола Марковић, председник Друштва за информатику Србије

 

          Јелена Јовановић, секретар Удружења информатичке делатности ПКС

Сарађујемо са:

Колективни чланови ДИС-а