Факултети за ИТ

Факултети са информатичким усмерењима у Србији

 

Департман за математичке науке Државног универзитета у Новом Пазару

Државни универзитет у Новом Пазару

http://www.np.ac.rs/index.php/dep-matematicke-nauke

Студијски програми:

•Информатика и физика - Нови Пазар

•Информатика и математика - Нови Пазар

Департман за техничке науке Државног универзитета у Новом Пазару

Државни универзитет у Новом Пазару

http://www.np.ac.rs/index.php/dep-tehnicke-nauke

Студијски програми:

•Аудио и видео технологија - Нови Пазар

•Рачунарска техника - Нови Пазар

Економски факултет - Суботица

Универзитет у Новом Саду

www.ef.uns.ac.rs  

Студијски програми:

•Пословни информациони системи - Нови Сад,Суботица

Електронски факултет

Универзитет у Нишу

www.elfak.ni.ac.rs

Студијски програми:

•Електротехника и информационе технологије - струковне - Ниш

•Електротехника и рачунарство - Ниш

Електротехнички факултет

Универзитет у Београду

www.etf.bg.ac.rs

Студијски програми:

•Електротехника и рачунарство - Београд

•Софтверско инжењерство - Београд

Факултет информационих технологија

АЛФА Универзитет

www.alfa.edu.rs/fakultet-informacionih-tehnologija/

Студијски програми:

•Информационе технологије - Београд

Факултет информационих технологија - College of Information Technologies

Паневропски Универзитет Апеирон

www.city.academic.gr/serbia

Студијски програми:

•Наставничка информатика - Београд,Бања Лука

•Пословна информатика - Београд,Бања Лука

Факултет информационих технологија - ФИТ

Метрополитан универзитет у Београду

http://metropolitan.edu.rs/sr/osnovne_studije/fakultet_informacionih_tehnologija

Студијски програми:

•Информационе технологије - Београд

Факултет организационих наука

Универзитет у Београду

www.fon.bg.ac.rs

Студијски програми:

•Информациони системи и технологије - Београд

•Информациони системи и технологије (студије на даљину) - Београд

Факултет техничких наука - Нови Сад

Универзитет у Новом Саду

www.ftn.uns.ac.rs

Студијски програми:

•Анимација у инжењерству - Нови Сад

•Индустријско инжењерство - Нови Сад

•Основне струковне студије Софтверске информационе технологије - одељење у Инђији •Рачунарство и аутоматика - Нови Сад

•Софтверске и информационе технологије - Нови Сад,Лозница

Факултет техничких наука у Чачку

Универзитет у Крагујевцу

http://www.ftn.kg.ac.rs/

Студијски програми:

•Електротехничко и рачунарско инжењерство - Чачак

•Информационе технологије - Чачак

•Интегрисане студије Технике и информатике - Чачак

Факултет за дигиталну продукцију

Универзитет Едуцонс

apeironsrbija.edu.rs/fit.htm

Студијски програми:

•Дигитална продукција - Срем. Каменица

Факултет за информатику и рачунарство - Департман за информатику и рачунарство (ДИР)

Универзитет Сингидунум

 www.dir.singidunum.ac.rs

Студијски програми:

•Информатика и рачунарство - Београд

Факултет за компјутерске науке

Мегатренд Универзитет

www.megatrend.edu.rs/fkn/

Студијски програми:

•Компјутерске науке - Београд

Факултет за менаџмент - F@M

ALFA Univerzitet

www.famns.edu.rs

Студијски програми:

•Менаџмент у информатици - Нови Сад

Интернационални факултет Универзитета Шефилд Sheffield - CITY College

Универзитети у иностранству

www.city-sheffield.rs/

Студијски програми:

•BSc (Hons) in Computer Science - Београд

Математички факултет

Универзитет у Београду

www.matf.bg.ac.rs

Студијски програми:

•Информатика - Београд

Пословни факултет у Ваљеву

Универзитет Сингидунум

www.pf.singidunum.ac.rs

Студијски програми:

•Пословна информатика - Ваљево

Природно-математички факултет у Кос. Митровици

Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици

http://www.pmf.pr.ac.rs/

Студијски програми:

•Информатика - Кос. Митровица

Природно-математички факултет у Крагујевцу

Универзитет у Крагујевцу

http://www.pmf.kg.ac.rs/

Студијски програми:

•Информатичар - Крагујевац

Природно-математички факултет у Нишу

Универзитет у Нишу

http://www.pmf.ni.ac.rs

Студијски програми:

•Информатика - Ниш

Природно-математички факултет у Новом Саду

Универзитет у Новом Саду

www.pmf.uns.ac.rs

Студијски програми:

•Интегрисане академске студије двопредметне наставе природних наука, математике и рачунарства - Нови Сад

•Основне академске студије информатике - Нови Сад

Рачунарски факултет

Универзитет Унион

www.raf.edu.rs

Студијски програми:

•ЦС4: Рачунарске науке - Београд

•ИТЗ: Информационе технологије - Београд

Технички факултет Михајло Пупин

Универзитет у Новом Саду

http://www.tfzr.uns.ac.rs

Студијски програми:

•Информационе технологије - Зрењанин

 

 

Сарађујемо са:

Колективни чланови ДИС-а