Демонстрирано функционисање обједињене наплате пореза и доприноса

 

Друштво за информатику Србије, Привредна комора Београда и Пореска управа Србије организовали су 17 јануара 2014. демонстрацију фукционисања обједињене наплате пореза и доприноса преко портала Пореске управе Србије.

 

Саша Дулић, помоћник директора Пореске управе демонстрирао је уживо функционисање система и подсетио да је од 1 јануара 2014. почео прелазни период за пријем    електронских пријава ПДВ- а. Учесници скупа су могли да виде да се из минута у минут повећава број приспелих пријава. Тако је, 17 јануара од 00,00 до 12.20 у часу презентације, стигло 1.486 пријава. Досада је око 40 одсто компанија почела да електронски даставља ППП-ПД пријаве.

Од 1 марта 2014. Године Пореска управа Србије неће више примати пореске пријаве на папиру.

 

Јасна Смиљанић директор за финансије у Телекоми Србије са сарадницима је уживо успешно демонстрирала подношење обједињене ППП-ПД пријаве Телекома Србије.

Послови обједињене наплате пореза и доприноса се обављају на порталу Пореске управе www.poreskauprava.gov.rs и уз примену квалификованог електронског сертификата.

 

Наглашено је да се од обједињене наплате очекују следећи корисни ефекти:

-укидање око 5,5 милиона папирних докумената која се попуњавају у компанијама и које у Пореској управи треба унети у информациони систем. Овим се остварују велике уштеде у трошењу средстава и потребном радном времену,

-нема више папирних докумената и овера печатом,

-ствара се могућност да овлашћени корисници виде своје тренутно стање измирења текучих финансијских обавеза,

-повећава се транспарентност функционисања укупног пореског система,

-у највећем броју случајева грађани неће морати да ваде потврду да су плаћени доприноси за ПИО, јер ће ти подаци бити доступни у директном приступу,

-повечаће се наплата пореза и доприноса и пуњење буџета....

Скупу су присуствовали представници заинтересованих предузећа, ИТ компанија, серфикационих тела, државних органа, књиговодствених агенција и др.

 

Након презентација, присутни су могли да постављају питања,  како би се разјаснили неки евентуални технички проблеми и недоумице. Нека од постављених питања била су:

-треба користити временски жиг како би документи били валидни и за правосудне органе,

-у неким случајевима постоји колизија између различитих „мидлвера“.

-како се штите подаци у току преноса и др.

На сва ова и друга питања представници Пореске управе дали су одговоре и напоменули да се свакодневно на основу искустава у раду усавршава цео систем.

Успеху презентације огромно је допринео Зоран Станојевић уредник са РТС који је сваку фазу презентације најављивао кроз актуелна питања и коментаре.

 

На крају састанка констатовано је :

-електронско подношење пријава ефикасно функционише,

-у току је до сада најмасовнија и најсложенија акција на примени електронских сервиса у области финансијског пословања уз примену квалификованих дигиталних сертификата,

-предложено је да сертификациона тела   сачине и објаве заједничко техничко упутство.

 

Друштво за информатику Србије и Привредна комора Београда наставиће да прате даље фазе увођења електронске пријаве пореза и доприноса преко портала Пореске управе и стварати могућности да се   са корисницима ових електронских сервиса ефикасно комуницира и брзо одговара на стручна питања и дилеме.

 

Друштво за информатику Србије                       Привредна комора Београда

Никола Марковић, председник                         Душан Ракић, секретар Удружења

                                                                      Информатичке делатности

 

Сарађујемо са:

Колективни чланови ДИС-а