ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ДОБИТНИКА ПЛАКЕТА ДИС ЗА 2014. ГОДИНУ.

 

ДРУШТВО ЗА ИНФОРМАТИКУ СРБИЈЕ

Београд, Кнеза Милоша 9

www.dis.org.rs

 

 

         Друштво за информатику Србије на основу члана 14/а и члана 15 Статута Друштва доделило је   П Л А К Е Т Е   Друштва за изванредне доприносе у развоју информатике у 2014. години.

         На конкурс Друштва за информатику Србије за доделу ПЛАКЕТА за 2014. годину пријаве су поднели:

 

За иновативну примену ИКТ у пословном окружењу:

 

 1. 1.Група аутора: Др Милан Парошки, Проф. др Ђорђе Обрадовић, Рајко Булатовић еИнспекције - софтверски систем за подршку инспекцијског надзора на територији АП Војводине
 2. 2.Друштво за Информациону безбедност Србије, Зоран Живковић - Прислушкивање у ИТ домену – Информациона безбедност Србије 2013
 3. 3.Сага д.о.о. Београд - Миграција комерцијалног mail сервера у Телекому Србија

 

За развијени и примењен хардверски или софтверски производ:

 

 1. 1.Енергопројект Енергодата а.д. Београд Порез+, Решење за обједињено управљање пореским пријавама
 2. 2.Управа за заједничке послове републичких органа hPanel Software System
 3. 3.Управа за заједничке послове републичких органа @GovHostMail System за електронску комуникацију државних органа Србије
 4. 4.Сага д.о.о. Београд Сагина Агентска апликација
 5. 5.Сертификационо тело Привредне коморе Србије Успостављање нове верзије првог домаћег решења Сертификационог тела – Концепт „Сертификат за један дан“

 

За развијену и примењену информатичку услугу:

 

 1. 1.Друштво за рачунарски инжењеринг, “Омнис” д.о.о. из Београда Информациони систем PULLS за Јавна Комунална Предузећа
 2. 2.Сага д.о.о. Београд Комплетна инфраструктура за пренос података и гласа у ЕПС-у
 3. 3.Mинистарство финансија, Пореска управа, Саша Дулић - Израда система обједињене наплате пореза и доприноса по одбитку за подношење пореске пријаве електорoнским путем

 

За објављени научни рад из области информатике:  

 

 1. 1.Вјекослав Бобар - Концепт имплементације јавне електронске набавке у Србији: изазови и ризици
 2. 2.др Милош Миловановић - Примена CBIR техника у биометријској идентификацији особа на основу хода

 

Жири је радио у саставу: Никола Марковић, проф. Др Драгана Бечејски Вујаклија, мр Радивоје Филиповић, Снежана Божић, Душан Ракић и Тамара Вученовић. Седнице жирија су одржане 24.03.2014. и 31.03.2014. године.

Анализом пријављених радова, жири је уочио да је у скоро свим областима уједначен и врло висок стручни ниво свих предложених радова.

Жири је сагласно одредбама Пословника о раду жирија, након разматрања свих приспелих радова и расправе, донео

                  

 

                  ОДЛУКУ:

 

 1. ПЛАКЕТА ДИС-а за иновативну примену ИКТ у пословном окружењу је додељена:

 

  • еИнспекције - софтверски систем за подршку инспекцијског надзора на територији АП Војводине;
 1. ПЛАКЕТА ДИС-а за развијен и примењен хардверски или софтверски производ је додељена:
 • Порез+, Решење за обједињено управљање пореским пријавама, Енергопројект Енергодата а.д. Београд

 ПЛАКЕТА ДИС-а за развијену и примењену информатичку услугу је додељена:

 • Систем обједињене наплате пореза и доприноса - Министарство финансија, Пореска управa


ПЛАКЕТА ДИС-а за објављен научни рад из области информатике је додељена:

 • Др Милош Миловановић - Примена CBIR техника у биометријској идентификацији особа на основу хода,

 

Жири је закључио да се доделе ПОХВАЛЕ ДИС-а за следеће радове:

 • Информациони систем PULLS за Јавна Комунална Предузећа Друштво за рачунарски инжењеринг, “Омнис” д.о.о. из Београда
 • Мр Вјекослав Бобар за Концепт имплементације јавне електронске набавке у Србији: изазови и ризици”
 • „Сертификат за један дан“, Сертификационо тело Привредне коморе Србије
 • “Сагина Агентска апликација” Сага д.о.о. Београд

 

Жири честита добитницима ПЛАКЕТА и ПОХВАЛА и захваљује свим кандидатима који су поднели пријаве за Плакете Друштва за информатику Србије у 2014. години.

31.03.2014. год.                                                   Председник жирија,

Београд                                                               Никола Марковић с.р.


 

 

ПЛАКЕТА ДРУШТВА ЗА ИНФОРМАТИКУ СРБИЈЕ ЗА ИЗВАНРЕДНЕ ДОПРИНОСЕ У РАЗВОЈУ ИНФОРМАТИКЕ У 2014. ГОДИНИ

ДРУШТВО ЗА ИНФОРМАТИКУ СРБИЈЕ

Београд, 15.01.2014.

www.dis.org.rs

 Друштво за информатику Србије на основу члана 15. Статута Друштва приступа прикупљању предлога за доделу

 П Л А К Е Т А ДРУШТВА ЗА ИНФОРМАТИКУ СРБИЈЕ

ЗА ИЗВАНРЕДНЕ ДОПРИНОСЕ У РАЗВОЈУ ИНФОРМАТИКЕ

У 2014. ГОДИНИ

 

Плакете се додељују за изванредна домаћа достигнућа у областима:

• иновативна примена ИТ у пословном окружењу,

• објављен научни рад из области информатике,

• развијен и примењен хардверски или софтверски производ,

• развијена и примењена информатичка услуга.

 

УСЛОВИ КОНКУРИСАЊА ЗА ПЛАКЕТУ:

1. Пријаву може поднети правно лице или физичко лице, и то за себе или другог.

2. Пријава на приложеном обрасцу или у слободној форми треба да садржи:

• назив предузећа/организације или име особе која се предлаже за Плакету,

• област за коју се конкурише: иновативнa примена ИТ у пословном окружењу /научни рад/ хардверски или софтверски производ / информатичка услуга,

• кратак приказ достигнућа,на највише 5 страницa А4 формата,

• остварени ефекти, односно у чему се огледа успешност дела,

• име и презиме, адресаособе за контакт (град,улица и број,телефон и е-меил адреса).

 3. Пријава се доставља најкасније до 21.03.2014.г.

Пријава се попуњава у обрасцу који је приложен и са прилогом (образложењем) шаље на e-meil: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "> This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ Word или PDF

4. Ближе информације се могу добити на веб сајту www.dis.org.rs или од Николе Марковића тел: 063/253-583, e-meil: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "> This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    или Зорана Коруновића тел: 069/8808-541, e-meil: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "> This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

РАД ЖИРИЈА:

Чланови жирија за доделу ПЛАКЕТА за 2014. год. су: Никола Марковић, проф. др Драгана Бечејски-Вујаклија, Тамара Вученовић, Снежана Божић, Душан Ракић, мр Радивоје Филиповић и Светислав Пантић. Секретар жирија: Зоран Коруновић. 

 

Жири ће прегледати и размотрити приспеле пријаве за Плакету. Према потреби жири може да затражи и допунске информације или презентације. Жири ће своју одлуку донети у првој недељи априла 2014. године и Плакете уручити на јавном скупу. Члан жирија нема право изјашњавања уколико се кандидује неко ко је из фирме у којој он ради, или је у ближем сродству са кандидатом.

 

ПОЗИВАМО ВАС ДА СЕ КАНДИДУЈЕТЕ,

ИЛИ ИЗНЕСЕТЕ ВАШ ПРЕДЛОГ/ПРИЈАВУ КАНДИДАТА

ЗА ПЛАКЕТУ ДРУШТВА ЗА ИНФОРМАТИКУ СРБИЈЕ У 2014. ГОДИНИ.

ДОДЕЉЕНЕ ПЛАКЕТЕ ДИС-а 2013

ДРУШТВО ЗА ИНФОРМАТИКУ СРБИЈЕ

ДОБИТНИЦИ ПЛАКЕТА ДИС-а 2013

 

Плакета за иновативну примену ИКТ у пословном окружењу:

• „Тhrone Solutions" d.o.o. – Throne CNBS, бекап решење,

Плакетe за развијен и примењен хардверски или софтверски производ:

• „GENEKO" d.o.o. – GWR/GWR-I серија целуларних рутера, и

• Електронски факултет, Ниш – GiNIS – Географски информациони систем за специјалне намене

Плакета за развијену и примењену информатичку услугу:

• Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација – Управа за Дигиталну агенду и Министарство унутрашњих послова – „Електронска услуга издавања регистрационе налепнице коришћењем Портала еУправа

Жири је закључио да се доделе две ПОХВАЛЕ и то:

• Ана Пајић и сарадници, Универзитет Београд – Пројекат: Положај жена у ИТ сектору у Србији

• Владан Стевановић – Сертификовани онлајн сервис „Интернет тест центар"

Уручивање ПЛАКЕТА 2013 је организовано у оквиру прославе празника БЛАГОВЕСТИ као Дана Друштва за информатику Србије.

Презентација награђених радова и свечано уручивање плакета је одржано у Свечаној сали Старог двора у згради Скупштине града Београда, Београд, Драгослава Јовановића 2.

 


  

Сарађујемо са:

Колективни чланови ДИС-а